Γενικό Service
Setup
40,00 €
(Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των χορδών)
Επιπλέον καθαρισμός του οργάνου
10,00 € - 30,00 €
Frets (Τάστα)
Fret Dress
45,00 €
Fret Ends
25,00 €
Fret Crowning
30,00 €
Αλλαγή μερικών τάστων
15,00 € ανα τάστο
Επιδιόρθωση 'χαλαρού' τάστου
15,00 € ανα τάστο
Nuts & Saddles
Εγκατάσταση μη χαραγμένου κοκκάλινου ή Tusq Nut**
45,00 €
Εγκατάσταση χαραγμένου κοκκάλινου ή Tusq Nut**
35,00 €
Εγκατάσταση μη χαραγμένου κοκκάλινου ή Tusq Saddle**
40,00 €
Electronics - Wiring
Αλλαγή πρώτου ποτενσιομέτρου**
15,00 €
Αλλαγή επόμενου ποτενσιομέτρου**
7,00 €
Αλλαγή επιλογέα**
15,00 €
Αλλαγή Output Jack**
7,00 €
Αλλαγή πρώτου μαγνήτη
15,00 €
Αλλαγή επόμενου μαγνήτη
10,00 €
Αλλαγή - τοποθέτηση διακόπτη Mini Toggle ή Push/Pull**
15,00 €
Τοποθέτηση Κρυστάλλου - Piezo**
50,00 €
Shielding
30,00 € - 60,00 €
Καθαρισμός ηλεκτρικών με Spray
15,00 €
Συναρμολόγηση
Συναρμαλόγηση κιθάρας, μπάσσου
από 180,00 €
(συμπεριλαμβάνεται το Wiring , Setup & το Fret Dress)**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%